Zespół Katalizy Technicznej

W Zespole Katalizy Technicznej prowadzone są prace nad katalizatorami do ważnych procesów przemysłu nieorganicznego. Są to zazwyczaj procesy wielkotonażowe. Prace nad tymi katalizatorami mają przede wszystkim aspekt aplikacyjny, tzn. prowadzone są badania nad ulepszaniem katalizatorów obecnie pracujących w przemyśle bądź badania nad opracowaniem zupełnie nowych katalizatorów, będących układami aktywniejszymi od obecnie stosowanych w przemyśle. Drugi równie istotny cel  naszych badań to aspekt naukowy, czyli zgłębianie natury działania katalizatora, poprzez jego wszechstronną charakteryzację (stosowane techniki to TEM, SEM, XRPD, XPS, chemisorpcja impulsowa, chemisorpcja statyczna, fizysorpcja azotu, TG-MS, TPR, TPD i wiele innych). Przybliżanie się do odpowiedzi na temat istoty działania naszych układów pozwala nam ulepszać je, tzn. uzyskiwać katalizatory o lepszej aktywności w danej reakcji.

Zajmujemy się katalizatorami do istotnych procesów realizowanych w przemyśle takich jak:

  • hydroodsiarczanie
  • konwersja tlenku węgla z parą wodną
  • metanizacja tlenków węgla
  • synteza amoniaku
  • utlenianie NH3
  • rozkład podtlenku azotu


Na wyposażeniu zespołu znajduje się unikalna aparatura do pomiarów szybkości reakcji syntezy NH3 (w zakresie podwyższonych ciśnień 100 atm.), utleniania NH3, rozkładu N2O, metanizacji COx, rozkładu NH3. Ponadto, posiadamy w pełni zautomatyzowany aparat do charakteryzowania katalizatorów metodami temperaturowo-programowymi (PEAK 4), który umożliwia m.in. ocenę dyspersji fazy metalicznej w materiałach. Dyspersję faz metalicznych możemy też określać metodą statyczną przy wykorzystaniu urządzenia ASAP 2020 (Micromeritics). Aparat ten służy również do badań  fizysorpcyjnych w temperaturze ciekłego azotu (pomiary całkowitej powierzchni właściwej, porowatości, rozkładu wielkości porów). Dysponujemy też termowagą sprzężoną ze spektrometrem masowym (STA 449, Netzsch). Na wyposażeniu zespołu znajdują się też inne, mniej skomplikowane urządzenia, takie jak wyparka próżniowa, czy piece z kontrolowanymi atmosferami gazowymi, a więc urządzenia potrzebne do prac preparatywnych.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Zaakceptuj