Wypromowani Doktorzy

 1. dr inż. Magdalena Zybert - 2015 - z wyróżnieniem
  „Preparatyka, właściwości i aktywność promowanych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku”
  promotor rozprawy: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka
 2. dr inż. Milena Zalewska - 2015

  „Porowate tworzywa kompozytowe w procesie usuwania cząstek imitujących wirusy z wody”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 3. dr inż. Agnieszka Szudarska - 2014 - z wyróżnieniem

  „Rola monoakryloilopochodnych wybranych oligohydroksyzwiązków w odlewaniu żelowym ceramiki zaawansowanej”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 4. dr inż. Anna Wanda Danelska - 2013 - z wyróżnieniem

  „Wpływ właściwości powierzchniowych nanoproszków ceramicznych na proces ich upłynniania”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 5. dr inż. Agnieszka Górska – 2013

          „Przetwarzanie metanu w wyładowaniu barierowym”
          promotor rozprawy:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk

 1. dr inż. Magdalena Gizowska - 2012 - z wyróżnieniem

  „Masy lejne w formowaniu kompozytów ceramika-metal”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 2. dr inż. Elżbieta Kamińska – 2012

          „Katalityczny rozpad odpadów polistyrenowych”

         promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Marek Marczewski

 1. dr inż. Michał Młotek - 2012

  „Badania przemiany metanu w skojarzonym układzie plazmowo-katalitycznym”
  promotor rozprawy:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk,

 2. dr inż. Ewa Iwanek - 2011

  „Badania nad rozkładem tlenku diazotu na tlenkowych katalizatorach kobaltowo-cerowych, kobaltowo-lantanowych i niedomieszkowanym katalizatorze kobaltowym”
  promotor rozprawy:  prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk

 3. dr inż. Paulina Wiecińska (Bednarek) - 2010 - z wyróżnieniem

  „Badania nad zastosowaniem wybranych pochodnych sacharydów w procesie formowania proszków ceramicznych metodą odlewania żelowego”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 4. dr inż. Anna Kamińska – 2009

          „Właściwości katalityczne stałych kwasów: Al2O3/SO42- i TiO2/SO42- dotowanych jonami chromu i żelaza”
         promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Marek Marczewski

 1. dr inż. Paweł Falkowski - 2009

  „Wpływ wybranych monosacharydów na proces upłynniania nanoproszków ceramicznych”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 2. dr inż. Krzysztof Perkowski - 2009

  „Ceramiczne tworzywa porowate do separacji zanieczyszczeń olejowych”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 3. dr inż. Elżbieta Truszkiewicz (Miśkiewicz) - 2008 - z wyróżnieniem

  „Promowane katalizatory rutenowe do syntezy amoniaku osadzone na węglu. Proces aktywowania, stan stacjonarny kontaktów”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk , prof. dr hab. inż. Krzysztof Schmidt-Szałowski

 4. dr inż. Agnieszka M. Jakubiak – 2007

          „Właściwości katalityczne superkwasu H2SO4/nośnik tlenkowy w przemianach alkanów”
          promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Marek Marczewski

 1. dr inż. Dariusz Jach - 2007

  „Formowanie tworzyw ceramicznych z udziałem wodorozpuszczalnych monomerów organicznych”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 2. dr inż. Katarzyna Jach - 2007

  „Formowanie tworzyw ceramicznych z zastosowaniem procesu flokulacji enzymatycznej”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 3. dr inż. Wojciech Lipiec - 2007

  „Kompozyty ceramika-polimer o osnowie z ceramicznego tworzywa porowatego z tlenku glinu”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 4. dr. inż. Antoni R. Migdał - 2006

          „Właściwości katalityczne stałych superkwasów typu glinokrzemian/BCl3 otrzymanych metodą impregnacji”
          promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Marek Marczewski

 1. dr inż. Paweł Wiśniewski - 2004

  „Prasowanie tlenku glinu z udziałem nowych wodorozcieńczalnych spoiw polimerowych”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

 2. dr inż. Dariusz Szmigiel - 2004

  „Promowane katalizatory rutenowe do syntezy amoniaku osadzone na różnych nośnikach”
  promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalczyk

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Zaakceptuj