prof. dr hab. inż. Krzysztof Schmidt-Szałowski

Działalność naukowa:

Badania procesów katalitycznych i katalizatorów: konwersja tlenku węgla parą wodną na katalizatorze żelazowym, synteza amoniaku na stopowym katalizatorze żelazowym, utlenianie amoniaku na katalizatorze kobaltowym, uwodornianie benzenu na katalizatorze niklowym. Badania dotyczyły m.in. preparatyki i pomiarów aktywności katalizatorów.

Badania procesów elektroplazmowych i skojarzonych procesów plazmowo-katalitycznych: elektroplazmowa synteza tlenków azotu w wyładowaniu jarzeniowym, synteza ozonu wyładowaniu stabilizowanym przegrodą dielektryczną z zastosowaniem dielektrycznego wypełnienia, plazmowo-katalityczny proces sprzęgania metanu w wyładowaniu ślizgowym i barierowym, rozkład związków chloro- i fluoroorganicznych w wyładowaniu ślizgowym, wytwarzanie sadzy aktywnej przez rozkład metanu w wyładowaniu ślizgowym, osadzanie cienkich powłok związków krzemu w wyładowaniu barierowym pod ciśnieniem atmosferycznym.

Opracowanie metody i aparatury do badania składu i struktury katalizatorów w środowisku reakcji za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej.

Opracowanie procesu wytwarzania fotoprzewodników i warstw fotoprzewodzących przeznaczonych do elektrofotografii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Zaakceptuj