dr inż. Magdalena Zybert

Tematyka badawcza:

1) Nowe katalizatory do procesu syntezy amoniaku oparte na kobalcie - preparatyka, badanie właściwości oraz ocena aktywności katalitycznej.

Celem badań jest opracowanie nowych, aktywnych katalizatorów do syntezy amoniaku, w których fazę aktywną stanowi kobalt z dodatkiem odpowiednio dobranych promotorów. Badania nad nową generacją katalizatorów syntezy NH3, charakteryzujących się wysoką aktywnością oraz stabilnością termiczną, mają poza aspektem poznawczym także ogromne znaczenie aplikacyjne. Wpisują się w główny nurt aktualnych prac nad optymalizacją procesu syntezy amoniaku, zmierzającą do zmniejszenia jego energochłonności.

2) Preparatyka katalizatorów (nośnikowych oraz beznośnikowych).

Katalizatory otrzymywane są w oparciu o znane metody preparatyki, m.in. strącanie/współstrącanie, metody impregnacji (impregnacja kapilarna, nanoszenie z wyparki próżniowej, metoda zanurzeniowa) oraz templatowanie.

3) Charakterystyka fizykochemiczna materiałów katalitycznych z wykorzystaniem technik sorpcyjnych i termograwimetrycznych.

Za pomocą metod sorpcyjnych (fizysorpcji N2, chemisorpcji H2, O2, CO) oraz termograwimetrii sprzężonej ze spektrometrią mas wyznaczane są podstawowe parametry charakteryzujące otrzymywane katalizatory, m.in. powierzchnia właściwa, porowatość, skład chemiczny, dyspersja fazy aktywnej. Dodatkowo, za pomocą technik temperaturowo-programowanych możliwe jest badanie przebiegu redukcji katalizatorów oraz ich stanu w warunkach procesu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Zaakceptuj