dr hab. inż. Sławomir Jodzis

Tematyka badawcza:

1) Badania nad syntezą i rozkładem ozonu w wyładowaniach elektrycznych

Ozon jest produktem o ograniczonej trwałości. Jest on wytwarzany w warunkach, które nie sprzyjają uzyskiwaniu wysokich stężeń ani wysokich sprawności energetycznych procesu. W czasie wyładowań elektrycznych biegną zarówno reakcje w kierunku syntezy, jak też rozkładu ozonu. Uzyskiwane stężenia w znacznym stopniu zależą od czasu przebywania substratów i produktów w środowisku reakcji. 
Badania są prowadzone w kierunku określenia korzystnych czasów przebywania w zależności od wielkości strumienia energii zużywanej na zajście procesu. Rezultaty badań są wykorzystywane do optymalizowania konstrukcji reaktorów plazmowych. Zasadniczym celem jest ograniczenie zużycia energii w procesie. 

2) Procesy pogłębionego utleniania w zastosowaniu do trudno utlenialnych odpadów ciekłych

Jedną z poważnych konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego jest powstawanie wielu odpadów produkcyjnych i bytowych. Część z nich jest w różnorodny sposób zagospodarowywana, lecz znaczna część jest składowana. W taki sposób postępuje się na przykład z opadami komunalnymi. Odpady te tylko w niewielkim stopniu ulegają samoistnej degradacji.
Poważnym problemem towarzyszącym eksploatacji składowisk jest wymywanie z nich  przez wody opadowe składników, które mogą przenikać do wód gruntowych w postaci tzw. odcieków. Aby do tego nie dopuścić odcieki są poddawane utlenianiu przy użyciu różnych technik pogłębionego utleniania (AOP). Po takiej obróbce odcieki zawierają składniki bardziej podatne na oczyszczanie metodami biologicznymi. W celu wytworzenia środowiska silnie utleniającego, w którym proces pogłębionego utleniania będzie zachodził dzięki obecności różnorodnych form reaktywnego tlenu (ROS), stosuje się różnorodne formy wyładowań elektrycznych, na przykład wyładowania koronowe. 

3) Badania nad wytwarzaniem grafenu w procesie wysokonapięciowej eksfoliacji

Grafen, a także jego utleniona forma, zwana tlenkiem grafenu (GO – „graphene oxide”) stanowią obecnie przedmiot licznych badań w wielu ośrodkach naukowych. Dość powszechnie roztaczane są przed tymi materiałami niezwykłe perspektywy (np. w elektronice, w zastosowaniach militarnych). Obecnie uzyskiwane formy grafenu mają postać niezbyt dużych płatków (folii) o grubości monowarstwy atomowej. Jak się przypuszcza, taki materiał może stanowić dodatek uszlachetniający do niektórych polimerów. Obecne badania prowadzone w Katedrze Technologii Chemicznej i Katedrze Chemii i Technologii Polimerów  koncentrują się na eksfoliacji grafitu w warunkach silnego pola elektrycznego w procesie prowadzonym w obecności wybranych monomerów.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Zaakceptuj