• background
  Nasi partnerzy
 • background
  Inteligentne ochraniacze piłkarskie
  Polskim Produktem Przyszłości
  „Inteligentne Ochraniacze Piłkarskie” zostały opracowane
  przez zespół badawczy pod kierownictwem
  Prof. dr. hab. inż. Mikołaja Szafrana
  w ramach projektu Programu Badań Stosowanych NCBiR,
  we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW
  oraz firmą Polsport
 • background

  Złoty Medal dla współtworzonego m.in. przez
  dr hab. inż. W. Raróg-Pilecką, dr inż. M. Zybert, mgr inż. A. Tarkę
  wynalazku „Sposób otrzymywania katalizatorów kobaltowych
  promowanych cerem i barem do niskotemperaturowej
  syntezy amoniaku” na targach innowacyjności w Moskwie
  „Archimedes 2017”

  Więcej informacji na stronie tutaj

Aktualności

Profesor Roman Pampuch

Z ogromnym żalem informujemy, iż odszedł od nas Profesor Roman Pampuch – jeden z inicjatorów powstania Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, współtwórca Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego. Emerytowany Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Doktor Honoris Causa AGH, Członek PAN i PAU.

Profesor Roman Pampuch był światowej sławy uczonym, zainteresowanym przede wszystkim chemią ciała stałego, nauką o materiałach i inżynierią materiałową. Wyróżniony najważniejszą nagrodą Europejskiego środowiska ceramików Leo Stujits ECerS Prize, a także Nagrodą Miasta Krakowa za działalność naukową. Autor wielu publikacji naukowych, a także podręczników z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych.

Nagroda specjalna dla studentów Wydziału Chemicznego w konkursie "Student-Wynalazca"

7 lutego 2017 roku ogłoszono wyniki VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Niezmiernie miło nam poinformować, iż spośród 90 zgłoszeń nadesłanych z 25 polskich uczelni wyróżnienie oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezesa Urzędu Patentowego RP zdobył cykl wynalazków dotyczący inteligentnych cieczy zagęszczanych ścinaniem przeznaczonych do ochrony ciała człowieka, którego autorami są studenci i pracownicy Katedry Technologii Chemicznej oraz Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PW, a także Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.
Wyróżnienia w Konkursie otrzymali: mgr inż. Radosław Żurowski, mgr inż. Małgorzata Głuszek, dr inż. Agnieszka Antosik, dr inż. Anna Danelska, mgr inż. Marcin Kaczorowski, mgr inż. Mariusz Brzeziński, mgr inż. Tomasz Żmigrodzki z Wydziału Chemicznego PW oraz dr inż. Łukasz Wierzbicki  z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.
Pozostałymi twórcami zgłoszonych rozwiązań są: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr inż. Paweł Falkowski, dr inż. Mariusz Tryznowski, mgr inż. Ewa Bobryk z Wydziału Chemicznego PW prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW oraz mgr inż. Mieczysław Szczygieł i mgr inż. Mieczysław Kryjak z Polsportu.


 

Serdecznie gratulujemy!!!

Zapraszamy na II edycję Spotkań z Przemysłem

9 marca 2017 na Wydziale Chemicznym odbędzie się II edycja Spotkań z Przemysłem. Jest to doskonała okazja do dyskusji z przedstawicielami firm o możliwości współpracy naukowej. Więcej informacji mogą Panstwo znaleźć na stronie: http://www.przemysl.ch.pw.edu.pl/

Seminarium Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

13.01.2017 o godzinie 13:15 w audytorium Prof. Ignacego Mościckiego (Gmach Technologii Chemicznej) Pan Dr hab. Marek Potoczek z Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej wygłosił wykład pt.: "Pianki z ceramiki specjalnej otrzymywane metodą żelowania ceramicznych mas lejnych". Dziękujemy za uczestnictwo!.

„Polski Produkt Przyszłości” z Katedry Technologii Chemicznej

30 listopada 2016 roku „Inteligentne Ochraniacze Piłkarskie” opracowane przez zespół badawczy pod kierownictwem Prof. dr. hab. inż. Mikołaja Szafrana w ramach projektu Programu Badań Stosowanych NCBiR, otrzymały wyróżnienie w kategorii „Produkt Przyszłości Konsorcjum Jednostka Naukowa - Przedsiębiorca” w ramach XIX edycji prestiżowego konkursu na „Polski Produkt Przyszłości”. http://www.ch.pw.edu.pl/Aktualnosci/Osiagniecia/Inteligentne-ochraniacze-pilkarskie-z-PW-Polskim-Produktem-Przyszlosci

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Zaakceptuj