• background
  Nasi partnerzy
 • background
  Inteligentne ochraniacze piłkarskie
  Polskim Produktem Przyszłości
  „Inteligentne Ochraniacze Piłkarskie” zostały opracowane
  przez zespół badawczy pod kierownictwem
  Prof. dr. hab. inż. Mikołaja Szafrana
  w ramach projektu Programu Badań Stosowanych NCBiR,
  we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej PW
  oraz firmą Polsport
 • background

  Złoty Medal dla współtworzonego m.in. przez
  dr hab. inż. W. Raróg-Pilecką, dr inż. M. Zybert, mgr inż. A. Tarkę
  wynalazku „Sposób otrzymywania katalizatorów kobaltowych
  promowanych cerem i barem do niskotemperaturowej
  syntezy amoniaku” na targach innowacyjności w Moskwie
  „Archimedes 2017”

  Więcej informacji na stronie tutaj

Aktualności

Wykład prof. dr hab. Rolanda Wiśniewskiego

Serdecznie zapraszam na wykład prof. dr hab. Rolanda Wiśniewskiego, który odbędzie się podczas seminarium magisterskiego (Diploma Seminar) w piątek 03.03.2017 o godz 11:15 w Audytorium Średnim. Tytuł wystąpienia: Zjawiska zachodzące przy napromieniowaniu kwantami gamma, hamowania o progowej energii do 23MeV, w wybranych układach Me-D2(H2) i w czystych gazach H2, D2, He, w otoczeniu metalicznym komory wysokociśnieniowej, w warunkach wysokiego ciśnienia tych gazów.

Profesor Roman Pampuch

Z ogromnym żalem informujemy, iż odszedł od nas Profesor Roman Pampuch – jeden z inicjatorów powstania Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, współtwórca Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego. Emerytowany Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Doktor Honoris Causa AGH, Członek PAN i PAU.

Profesor Roman Pampuch był światowej sławy uczonym, zainteresowanym przede wszystkim chemią ciała stałego, nauką o materiałach i inżynierią materiałową. Wyróżniony najważniejszą nagrodą Europejskiego środowiska ceramików Leo Stujits ECerS Prize, a także Nagrodą Miasta Krakowa za działalność naukową. Autor wielu publikacji naukowych, a także podręczników z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałów ceramicznych.

Nagroda specjalna dla studentów Wydziału Chemicznego w konkursie "Student-Wynalazca"

7 lutego 2017 roku ogłoszono wyniki VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Niezmiernie miło nam poinformować, iż spośród 90 zgłoszeń nadesłanych z 25 polskich uczelni wyróżnienie oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezesa Urzędu Patentowego RP zdobył cykl wynalazków dotyczący inteligentnych cieczy zagęszczanych ścinaniem przeznaczonych do ochrony ciała człowieka, którego autorami są studenci i pracownicy Katedry Technologii Chemicznej oraz Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PW, a także Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.
Wyróżnienia w Konkursie otrzymali: mgr inż. Radosław Żurowski, mgr inż. Małgorzata Głuszek, dr inż. Agnieszka Antosik, dr inż. Anna Danelska, mgr inż. Marcin Kaczorowski, mgr inż. Mariusz Brzeziński, mgr inż. Tomasz Żmigrodzki z Wydziału Chemicznego PW oraz dr inż. Łukasz Wierzbicki  z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.
Pozostałymi twórcami zgłoszonych rozwiązań są: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr inż. Paweł Falkowski, dr inż. Mariusz Tryznowski, mgr inż. Ewa Bobryk z Wydziału Chemicznego PW prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW oraz mgr inż. Mieczysław Szczygieł i mgr inż. Mieczysław Kryjak z Polsportu.


 

Serdecznie gratulujemy!!!

Zapraszamy na II edycję Spotkań z Przemysłem

9 marca 2017 na Wydziale Chemicznym odbędzie się II edycja Spotkań z Przemysłem. Jest to doskonała okazja do dyskusji z przedstawicielami firm o możliwości współpracy naukowej. Więcej informacji mogą Panstwo znaleźć na stronie: http://www.przemysl.ch.pw.edu.pl/

Seminarium Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

13.01.2017 o godzinie 13:15 w audytorium Prof. Ignacego Mościckiego (Gmach Technologii Chemicznej) Pan Dr hab. Marek Potoczek z Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej wygłosił wykład pt.: "Pianki z ceramiki specjalnej otrzymywane metodą żelowania ceramicznych mas lejnych". Dziękujemy za uczestnictwo!.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Zaakceptuj